Logo 2021 Puur strategie

PERSOONLIJK en EMPATHISCh

Mensen zijn complexe wezens die zonder persoonlijk, empathisch contact niet vanzelf zullen gaan bewegen zoals wellicht van hen verwacht wordt. Droog analytisch veranderen gaat een organisatie niet snel naar een hoger niveau helpen.

De complexiteit in organisaties neemt alleen maar toe. … Niet alleen bij grote projecten, op alle niveaus in de organisatie geldt dat leiders te maken hebben met uiteenlopende belangen, steeds meer verantwoording moeten afleggen en moeten werken in een snel veranderende omgeving.

De druk op mensen, leiders zijn ook mensen neemt met complexiteit alleen maar toe.

Bij complexe organisaties is een groot risico dat het ego van verschillende actoren met elkaar botst met name omdat er weinig begrip of inzicht is in elkaars rol, belang of team.

Door op een andere manier om te gaan met complexiteit kan een organisatie beter leren omgaan met veranderen en verbeteren.

PUUR is een methode waarbij uitgegaan wordt van met name pragmatisch zaken bekijken, analyseren en aanpakken. Wat heel vaak vergeten wordt is dat we met mensen te maken hebben die allen vanuit het eigen perspectief naar exact dezelfde situatie kijken vanuit eigen belangen, hun team en hun persoonlijke inzichten.

Hierdoor is een verandering met impact altijd iets wat persoonlijk kan worden en met empathie en wederzijds begrip moet worden begeleid om wrijving en weerstand te voorkomen.

waarom puur De Puur methode

P.U.U.R.

Ons merk en onze naam staan ​​voor een heel specifieke “manier van werken” die bepaalt wie we zijn en hoe we doen wat we doen!

“Puur strategie heeft ons geholpen om het volgende niveau van volwassenheid te bereiken: van start-up tot scale-up is een geweldige en interessante reis, zonder Puur hadden we niet zo snel kunnen evolueren”

– JORRIT VAN DE WALLE, CEO AUDITTRAIL

strategie consultancy Logo Audittrail

P.U.U.R.

De naam PUUR is een weergave van onze manier van werken én denken over organisatieverandering. Voor verdiepende informatie kunt u klikken op de onderstaande tekst blokken.

Positief

Door de persoonlijke aanpak en vooral het empathische deel van leiderschap niet te vergeten, kunnen wij eenvoudiger helpen bij het veranderen en verbeteren van uw organisatie.

Uniek en eerlijk

PUUR STRATEGIE heeft een aanpak die voor iedereen kan werken. Door in volledige eerlijkheid met elkaar samen te werken naar een optimaal geformuleerd resultaat of een ideale werkwijze kom je als organisatie een stuk verder.

Uitdagend

Door de technieken die wij gebruiken én het stellen van alle vragen die niemand durft te stellen brengen wij de interne organisatie positief in beweging. Confrontatie zal niet worden geschuwd, wij zijn er voor u!

Resultaat gericht!

Het gewenste resultaat behalen is wat ons betreft het allerbelangrijkste. Doelstellingen dienen duidelijk geformuleerd te worden en dienen ook behaald te worden! Stap voor stap naar continue verbetering.