Logo 2021 Puur strategie

UNIEKE EN EERLIJKE AANPAK

PUUR STRATEGIE heeft een aanpak uniek en eerlijk, die voor iedereen kan werken. Bij elke verandering komt politiek kijken. Door in volledige eerlijkheid met elkaar samen te werken naar een optimaal geformuleerd resultaat of een ideale werkwijze.

Waarom eerlijk?

Eerlijkheid is een eigenschap die persoonlijke integriteit of een ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten inhoudt. Oneerlijkheid is daar het tegengestelde van. Hoewel eerlijkheid veelal positief wordt gewaardeerd, kan een overmaat aan eerlijkheid negatief worden opgevat.

De Nederlanders staan hierom ook wel bekend in de zakenwereld op internationaal niveau. Politiek en het “lijmen”, of met de meute meepraten staat in tegenstelling tot onbeschaafd of bot.

Uitgangspunten

Ons uitgangspunt is dat je met elkaar door middel van de PUUR methode komt tot een consensus over de te formuleren actie, strategie of verandering. Door het “belangen gevecht” te transformeren naar een consensus uitdaging en met elkaar eerlijk “te strijden” om wat het beste is voor de organisatie voorkom je ruis, wrijving en weerstand.

Soms is het handig om hier “vreemde ogen” te laten aansluiten die zonder consequenties volkomen eerlijk en open naar de situatie kan kijken en hierop kan adviseren. Anders kun je dit formuleren als de zwakke plekken en de angel uit de situatie halen en hiermee bijdragen aan de consensus strategie.

Vóór ieder proces lopen wij een paar stappen op individueel niveau door om goed inzicht te verkrijgen in elkaars mening, belang en doel. Vanuit dit inzicht en begrip starten we het veranderproces. Onze methodiek focust zich op de 3 belangrijkste pijlers binnen uw organisatie: het management, Sales of serviceafdeling en de marketing/communicatieafdeling van de organisatie. Over deze drie pijlers heen zullen wij gaan wij onderzoeken en analyseren of;

De huidige strategie volledig, duidelijk geformuleerd, haalbaar en SMART is, en wat de echte impact van deze ambitie zal zijn.

Of binnen de organisatie de benodigde skills, resources en materialen op de juiste plaats beschikbaar zijn om de doelstellingen en ambitie van het management waar te kunnen maken.

En als laatste of iedereen de noodzaak en ambitie van de organisatie begrijpt en in staat is om met inzet, tools en materialen de organisatie maximaal te ondersteunen bij deze verandering.

P.U.U.R.

Ons merk en onze naam staan ​​voor een heel specifieke “manier van werken” die bepaalt wie we zijn en hoe we doen wat we doen!

“Het werken met Puur strategie heeft ons nieuwe inzichten gegeven in de fit / gap tussen onze commerciële doelen en de realiteit, Het resultaat is dat wij een driejarenplan hebben opgesteld om deze doelen te kunnen bereiken”

– Carolien Wanrooy, CCO The process Specialists

P.U.U.R.

De naam PUUR is een weergave van onze manier van werken én denken over organisatieverandering. Voor verdiepende informatie kunt u klikken op de onderstaande tekst blokken.

Positief

Door de persoonlijke aanpak en vooral het empathische deel van leiderschap niet te vergeten, kunnen wij eenvoudiger helpen bij het veranderen en verbeteren van uw organisatie.

Uniek en eerlijk

PUUR STRATEGIE heeft een aanpak die voor iedereen kan werken. Door in volledige eerlijkheid met elkaar samen te werken naar een optimaal geformuleerd resultaat of een ideale werkwijze kom je als organisatie een stuk verder.

Uitdagend

Door de technieken die wij gebruiken én het stellen van alle vragen die niemand durft te stellen brengen wij de interne organisatie positief in beweging. Confrontatie zal niet worden geschuwd, wij zijn er voor u!

Resultaat gericht!

Het gewenste resultaat behalen is wat ons betreft het allerbelangrijkste. Doelstellingen dienen duidelijk geformuleerd te worden en dienen ook behaald te worden! Stap voor stap naar continue verbetering.